ul. Fabryczna 5/25
34-300 Żywiec
tel.: +48 797 001 660 do 664
marketing@ponarplast.pl