ul. Fabryczna 5/25
34-300 Żywiec
tel.: (33) 862 50 33
marketing@ponarplast.pl